Türkçe || English
// Tezsiz Yüksek lisans - (Syllabus)

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

-Derslere Ait İzlenceler-

BİRİNCİ YIL
  BİRİNCİ YARIYIL   İKİNCİ YARIYIL
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri Güncel Yönetim Yaklaşımları
Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
Yöneticiler İçin Muhasebe Yöneticiler İçin Muhasebe
  Yönetim Teorileri   Yönetim Teorileri
  Pazarlama Yönetimi ve Politikaları   Pazarlama Yönetimi ve Politikaları
  İşletmelerde Örgütsel Davranış   İşletmelerde Örgütsel Davranış
  İşletmelerde İş Etiği   İşletmelerde İş Etiği
Girişimcilik ve KOBİ'ler Girişimcilik ve KOBİ'ler
  Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma   Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
  Teknoloji ve Yenilik Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar   Teknoloji ve Yenilik Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar
  Denetim   Denetim
  Uluslararası İşletmecilikte Çağdaş Yaklaşımlar   Uluslararası İşletmecilikte Çağdaş Yaklaşımlar
Yöneticiler İçin Finans Yöneticiler İçin Finans
  Takım Çalışması ve Yönetimi   Takım Çalışması ve Yönetimi
  Uluslararası Lojistik   Uluslararası Lojistik
  Kalite Yönetim Sistemleri   Kalite Yönetim Sistemleri
  Uluslararası Finans   Uluslararası Finans
  Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi   Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
  Tedarik Zinciri Yönetimi   Tedarik Zinciri Yönetimi
  İşletme İletişimi   İşletme İletişimi
  Sanal Örgütler ve Yönetimi   Sanal Örgütler ve Yönetimi
  Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi   Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
  Yöneylem   Yöneylem
  Stratejik Marka Yönetimi   Stratejik Marka Yönetimi
  Bütünleşik Pazarlama İletişimi   Bütünleşik Pazarlama İletişimi
  Kurumsal Yönetim ve Risk   Kurumsal Yönetim ve Risk
  İş Düntası Gündemi   İş Düntası Gündemi
Stratejik Yönetim Teorisi ve Uygulamaları Stratejik Yönetim Teorisi ve Uygulamaları
  Üretim Yönetimi   Üretim Yönetimi
  Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi   Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
  Uluslararası Pazarlama Stratejileri   Uluslararası Pazarlama Stratejileri
  Toplam Kalite Yönetimi   Toplam Kalite Yönetimi
  Finansal Piyasalar ve Kurumlar   Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
  Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları   Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları
  Finansal Yatırımlar ve Portföy Yönetimi   Finansal Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
  Liderlik ve Motivasyon   Liderlik ve Motivasyon
  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları   Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
  İşletmelerde Bilgi Yönetimi   İşletmelerde Bilgi Yönetimi
  Ergonomi ve İş Etüdü   Ergonomi ve İş Etüdü
  Banka Muhasebesi   Banka Muhasebesi
  Menkul Kıymetler Analizi   Menkul Kıymetler Analizi
  Sermaye Piyasaları ve Borsa   Sermaye Piyasaları ve Borsa
  İşletme Okumaları   İşletme Okumaları
  Elektronik Ticaret   Elektronik Ticaret
  İşletmelerde Halkla İlişkiler   İşletmelerde Halkla İlişkiler
  Bilgisayar Destekli Karar Verme Teknikleri   Bilgisayar Destekli Karar Verme Teknikleri
  Tüketici Davranışları   Tüketici Davranışları
  Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi   Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi


İKİNCİ YIL
  ÜÇÜNCÜ YARIYIL    
Dönem Projesi

 

© 2010 Yalova Üniversitesi | Tüm hakları saklıdır.