// İİBF İşletme Bölümü Duyurular

Öğrencilerimizin Ulusal Kongre Sunumu  - 05/05/2013

22-23-24 Mart 2013 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilen 1.Ulusal İşletmecilik Kongresine üniversitemizi temsilen bölümümüz öğrencilerinden Ahmed Bulunmaz,Ahmet Cüneyt Kemerci ve Hatice Gül katıldı.Necmettin Erbakan Üniversitesi,Selçuk Üniversitesi,Kilis 7 Aralık Üniversitesi ,Erciyes Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinden gelen öğrenciler 8 adet bildiri sundular.Ahmet Bulunmaz ‘Helal Gıda ve Kullanımı ve Pazarlama Stratejilerini ’Ahmet Cüneyt Kemerci ve Hatice Gül ise Gençlik ve Sosyal Medya Kullanımı ile katıldılar.Etkinliğin diğer kısmında ise,Türkiyenin önde gelen işadamlarının yaptıkları konuşmaları dinlediler.