Türkçe || English
// Araştırma Görevlileri
YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.   MUHASEBE FİNANSMAN A.B.D.   ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA A.B.D.   SAYISAL YÖNTEMLER A.B.D.   ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ A.B.D.  
Arş. Gör. Abdurrahman BABACAN Arş. Gör. Ahmet KARPUZ Arş. Gör. Mesut ÇİÇEK Arş. Gör. Cem GÜRLER  
Arş. Gör. Alperen Mehmet AYDIN Arş. Gör. Barış KOCAARSLAN Arş. Gör. Dr. Volkan POLAT Arş. Gör. Gülgönül BOZOĞLU  
Arş. Gör. Elif Nur ALPER Arş. Gör. Gökçen EVCİ   Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU  
Arş. Gör. İlker DÖM Arş. Gör. Halil İbrahim ZENGİN Arş. Gör. Selin KARATEPE
Arş. Gör. İzzet Sıtkı DARENDELİ Arş. Gör. Özlem ÖZMEN  
Arş. Gör. Kemal DEMİR Arş. Gör. Sinem ATEŞ
Arş. Gör. Dr. Onur EMRE Arş. Gör. Vedat DEMİRKOL
Arş. Gör. Dr. Onur ÜNLÜ Arş. Gör. Zafer AY
Arş. Gör. Pınar YOZGATLI Arş. Gör. Zekeriya Oğuz SEÇME    
Arş. Gör. Üzeyir YILDIZ        
Arş. Gör. Vildan TAŞLI        
 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Abdurrahman BABACAN

2006 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümden 2008 yılında “The Role of World Bank in Shaping the Post-War World Economic Structure” başlıklı master tezini yazarak yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimi esnasında Macroeconomics I ve Macroeconomics II derslerinin yüksek lisans asistanlığını yaptı. Yine yüksek lisansa başlarken, TÜBİTAK Lisansüstü Bursu almaya hak kazandı. 2009 Şubat ayı itibariyle Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde görev aldı. 2010 yılında Washington D.C.’deki SETA adlı think-tank kuruluşunda 2 aylık bir staj programına hak kazandı ve bitirdi. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Çalışmalarını, uluslararası ekonomi-politik, siyaset teorisi, siyasi tarih, uluslararası ilişkiler teorisi konularında yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...

 

Arş. Gör. Alperen Mehmet AYDIN

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümün’den 2006 yılında mezun oldu. 2005 yılında 6 aylık sure ile Inholland University-Rotterdam’da Erasmus öğrenci değişimi programı çerçevesinde öğrenim gördü. Fatih Üniversitesi’nde, Ekonomi Anabilim dalı yüksek lisans programını 2009 yılında bitirdi. 2009 yılında Leeds University Business School’da “İnsan Bilgi Davranışları” üzerine doktorasına başlamıştır ve halen devam etmektedir. AIMTech Research Group üyesidir.
İlgi alanları: Human information behaviour, Cultural Historical Activity Theory, Cognition in practice.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Elif Nur ALPER

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamış aynı yıl içinde Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2009 yılında Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Kültürü, İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. İlker DÖM

2010 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme lisans programını onur derecesiyle tamamladıktan sonra aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği YLSY programı ile Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ana bilimdalı adına İngiltere’de yüksek lisans eğitimi yapmaya hak kazandı. İngiltere de Durham Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini 2013 Ocak ayında tamamlamış olup Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktora eğitimi almaktadır. Ayrıca öğrencilik dönemi boyunca lisans alanıyla ilgili özel sektör kuruluşlarında çeşitli staj ve programlara katılmıştır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. İzzet Sıtkı DARENDELİ

Darendeli İşletme lisansı ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu an Temple Üniversitesi Fox Business School’da doktora çalışmalarını Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü adına sürdürmektedir. Daha once TTNET/Türk Telekom’da proje uzmanı ve Ulaştırma Bakanlığı’nda Avrupa Birliği uzman yardımcısı olarak çalışmıştır. Araştırma alanı bilgi trasnferi, franchising sektöründe yönetişim ve çokuluslu işletmelerdir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Kemal DEMİR

Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladı, 2009 yılında Yalova Üniversitesi İİBF / İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programını 2010 yılında tamamladı. Sakarya Üniversitesinde Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında doktora programı öğrencisidir. Devlet Planlama Teşkilatında lisans dönemi stajını tamamlayarak “1980 Sonrası İktisat Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri” başlıklı bitirme çalışmasını yaptı. YÖK bursu ile Leeds Metropolitan University’de Yüksek Lisans Araştırma çalışmasında bulundu.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Dr. Onur EMRE

Lisans eğitimini 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programında eğitim görmeye başladı ve 2010 yılında yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı. Öğrenim gördüğü dönemde çeşitli sektörlerden firmalarda staj yaptı ve sosyal sorumluluk projelerine katıldı. 2010 yılından itibaren Yalova Üniversitesi İİBF’ de çalışmaya devam etmektedir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Dr. Onur ÜNLÜ

2005 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans, 2007 yılında ise Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi ABD Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 Yılından itibaren Erciyes Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD’nda doktorasına devam etmektedir. 2009 Şubat itibariyle Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Pınar YOZGATLI

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini 2009 yılında tamamladı. 2011 yılında Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında ÖYP Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde MBA yüksek lisans programında başladığı eğitimine halen devam etmektedir. Stratejik yönetim , Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Doğrudan Yabancı Yatırım konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Üzeyir YILDIZ

Viyana Ekonomi Üniversitesi (Wirtschaftsuniversitat Wien) İşletme bölümünde lisans eğitimini ve yüksek lisans programını tamamladı. Temmuz-Eylül 2007’de New York ve Wisconsin eyaletlerinde Work and Travel programına katıldı. Aralık 2010’da Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Vildan TAŞLI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Asya Çalışmaları yüksek lisans programına devam ederken İşletme bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışti. Asya Çalışmaları programından 2012 yilinda mezun oldu. 2013 yilinda Manchester Business School (MBS)’da “International Human Resources Management& Comparative Industrial Relations” master programini tamamladi. Su anda MBS’de ayni alandaki doktora programina devam etmektedir. Ilgi alanlari: Asya ülkelerinin insan kaynakları (IK) yönetimi, Uluslararasi firmalarin IK politikalari, beceri gelisimi, mesleki ve teknik egitim.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Ahmet KARPUZ

2008 yilinda Gazi Universitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakultesi Muhasebe ve Finansman Egitimi Bolumu'nden, 2009 yilinda ise Anadolu Universitesi Isletme Fakultesi'nden lisans derecelerini aldi. Milli Egitim Bakanligi tarafindan lisans ustu egitimi icin Amerika Birlesik Devletleri'ne gonderilen Ahmet Karpuz, 2010-2012 yillari arasinda The University of Texas at Dallas Naveen Jindal School of Management'da finans alaninda egitim alarak master derecesini aldi. 2012 Guz doneminde The University of Houston C.T. Bauer College of Business'da finans alaninda basladigi doktora egitimine halen devam etmektedir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Barış KOCAARSLAN

Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik Bölümündeki  lisans eğitimini 2007 yılında ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümündeki lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı.2008 yılında Türkiye  Halkbankası A.Ş Genel Müdürlüğü Alternatif Dağıtım Kanalları Daire Başkanlığı İnternet Bankacılığı bölümünde Servis Görevlisi olarak  başladığı iş hayatına, 2009 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Ticari Krediler Başkanlığı‘nda Uzman Yardımcısı olarak devam etti. 2010 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Yalova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak kabul edildi.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Gökçen EVCİ

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nde 2010 yılında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Socrates - Erasmus öğrenci değişimi programıyla Almanya’nın Kassel Üniversitesi’nde bulundu. 2011/2 YLSY Programı kapsamında İngiltere’de Muhasebe-Finansman alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandı.

 

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Halil İbrahim ZENGİN

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme(İng) Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2010 yılında mezun olarak ikinci lisans eğitimini de tamamladı. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimer Enstitüsü’nde İşletme Anabilim Dalı'nda yüksek lisansına devam ederken 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Çek Cumhuriyeti - Mendel Üniversitesi'nde erasmus öğrencisi olarak yüksek lisans eğitimi aldı. 2009 yılından itibaren Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta, Sorumluluk Muhasebesi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Başabaş Analizleri gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Özlem ÖZMEN

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde 2008 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Yalova Üniversitesi İşletme Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimi halen devam etmektedir. 2009 Şubat ayından itibaren Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde Muhasebe- Finansman Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta, Entelektüel Sermaye, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe konularında çalışmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Sinem ATEŞ

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde 2005 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yaklaşık 6 yıllık bir özel sektör tecrübesinin ardından 2011 Temmuz ayı itibari ile Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde Muhasebe & Finans Anabilim Dalında göreve başlamıştır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön... 


Arş. Gör. Vedat DEMİRKOL

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme(burslu) bölümünde 2007 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Yalova Üniversitesi İşletme Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimi halen devam etmektedir. 2009 Şubat ayından itibaren Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde Muhasebe- Finansman Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta, Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Denetim Standartları konularında çalışmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Zafer AY

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Finansman Anabilim dalında başladığı yüksek lisans programını 2008 yılında tamamlayıp aynı yıl Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Anabilim dalında doktora eğitimine devam etti. 2010 haziran ayında doktora yeterlilik sınavını verip tez aşamasına geçmiştir. 2009 şubat ayında Yalova Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış olup halen devam etmektedir. Finansal muhasebe, uluslararası muhasebe ve denetim konularında çalışmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Zekeriya Oğuz SEÇME

Erciyes Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede başladığı yüksek lisans programını 2010 yılında tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Finans ABD dalında doktora programına devam etmektedir.

 

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Mesut ÇİÇEK

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde 2005 yılında mezun oldu. 2009 -2012 yılları arasında aynı üniversitede İngilizce Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Şu an Bilgi Üniversitesi’nde Pazarlama alanında doktorasına devam etmektedir. 4 yıllık bir özel sektör tecrübesinin ardından 2009 Şubat ayı itibari ile Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında göreve başlamıştır. Sosyal medya pazarlaması, internet pazarlaması, digital pazarlama ve gri pazarlama alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Dr. Volkan POLAT

Atatürk Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı. G.Y.T.E.’de başladığı yüksek lisans programını 2009 yılında Strateji bölümünde tamamladıktan sonra aynı enstitüde İşletme doktora programına başladı. Yaklaşık 7 yıl özel sektörde satış ve pazarlama pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2009 Şubat ayından bu yana Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünde araştırma görevlisi olarak görev almaktadır. Teknoloji pazarlama, tüketici elektroniği perakendeciliği, mobil pazarlama ve teknoloji yönetimi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Cem GÜRLER

Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde 2014 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmış ve yüksek lisansına bu bölümde başlamıştır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Gülgönül BOZOĞLU

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD Yöneylem Araştırması Bilim Dalı Yüksek Lisans programını 2005 yılında tamamladı. 2003-2010 yılları arasında çeşitli kurumlarda Avrupa Birliği projeleri, gençlik politikaları, AB uyum süreci, BM Kalkınma Programı kapsamında dezavantajlı grupların kapasite gelişimi,  yönetişim, yerel demokrasi ve yerel kalkınma için sivil toplum diyalogu BM DSÖ sağlıklı kent planlama konularında çalışmalar yürüttü. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Sayısal Yöntemler Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimi halen devam etmektedir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde 2007 yılında tamamladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler anabilim dalından yüksek lisans derecesini aldı. 2009 ve 2014 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. İlgi alanları çok değişkenli istatistik analizler, matematik modelleme ve performans değerlendirmesidir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...Arş. Gör. Selin KARATEPE

Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2009 yılından itibaren Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta; zaman serileri analizi, Markov zincirleri, matematiksel modelleme ve simülasyon konuları üzerinde çalışmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ANABİLİM DALI© 2010 Yalova Üniversitesi | Tüm hakları saklıdır.
CodDes.NET