Türkçe || English
// Araştırma Görevlileri
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA A.B.D. YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D. SAYISAL YÖNTEMLER A.B.D. MUHASEBE FİNANSMAN A.B.D. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ A.B.D. TİCARET HUKUKU A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Onur EMRE Arş. Gör. Cem GÜRLER Arş. Gör. Dr. Barış KOCAARSLAN Arş. Gör. Hümeyra YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Üzeyir YILDIZ Arş. Gör. Dr. Özlem USMAN
Öğr. Gör. Dr. Vildan TAŞLI Arş. Gör. Dr. Sinem ATEŞ

Arş. Gör. Elif Nur ALPER Arş. Gör. Dr. Zekeriya Oğuz SEÇME

Arş. Gör. Gökçen EVCİ

Arş. Gör. Halil İbrahim ZENGİN

Arş. Gör. Vedat DEMİRKOL

Arş. Gör. Zafer AY

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Dr. Onur EMRE

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini İnsan Kaynakları Yönetimi alanında tamamlamış ve GYTE İşletme Bölümü'nde Doktora unvanı kazanmıştır. Davranış, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Dr. Üzeyir YILDIZ

Viyana Ekonomi Üniversitesi (Wirtschaftsuniversitat Wien) İşletme bölümünde lisans eğitimini ve yüksek lisans programını tamamladı. Temmuz-Eylül 2007’de New York ve Wisconsin eyaletlerinde Work and Travel programına katıldı. Aralık 2010’da Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Dr. Öğr. Gör. Vildan TAŞLI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında bir donem Erasmus öğrencisi olarak Tilburg Universitesi (Hollanda) İşletme bölümünde okudu. 2010 yılında ODTU Asya Çalışmaları yüksek lisans programına devam ederken İşletme bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Asya Çalışmaları programından 2012 yılında mezun oldu. 2013 yılında Manchester Üniversitesi Aliance Manchester Business School (MBS)’da “International Human Resources Management& Comparative Industrial Relations” yüksek lisans programını tamamladı. 2017 yılında, Manchester Üniversitesi’nde ‘Çokuluslu şirketler ve ev sahibi ülkelerin mesleki eğitim sistemleri’ konusundaki doktora tezini savunarak doktorasını tamamladı. Su anda bölümümüzün Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında Dr. Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanları: Asya ülkelerinin insan kaynakları (IK) yönetimi, Uluslararası firmalarin IK politikaları, beceri gelişimi, mesleki ve teknik eğitim.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Elif Nur ALPER

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamış aynı yıl içinde Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2009 yılında Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Kültürü, İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Cem GÜRLER

Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde 2014 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmış ve yüksek lisansına bu bölümde başlamıştır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Dr. Barış KOCAARSLAN

Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik Bölümündeki lisans eğitimini 2007 yılında tamamladı. 2008 yılında Türkiye Halkbankası A.Ş Genel Müdürlüğü Alternatif Dağıtım Kanalları Daire Başkanlığı İnternet Bankacılığı bölümünde Servis Görevlisi olarak başladığı iş hayatına, 2009 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Ticari Krediler Başkanlığı‘nda Uzman Yardımcısı olarak devam etti. 2010 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Yalova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak kabul edildi. 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi MBA programından mezun oldu. Son olarak, 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Doktora programından mezun olarak doktor ünvanını aldı. Finansal Ekonometri, Yatırım Yönetimi, Enerji Ekonomisi, Emtia Piyasaları, Risk ve Belirsizlik ve Nicel Karar Yöntemleri konularında araştırmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Dr. Özlem USMAN

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünde 2008 yılında lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Yalova Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans programını tamamladı. 2018 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme bölümü, Muhasebe-Finansman bilim dalı doktora programından mezun olarak doktor unvanını aldı. 2009 Şubat ayından itibaren Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Dr. Sinem ATEŞ

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde 2005 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yaklaşık 6 yıllık bir özel sektör tecrübesinin ardından 2011 Temmuz ayı itibari ile Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde Muhasebe & Finans Anabilim Dalında göreve başlamıştır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön... 


Arş. Gör. Dr. Zekeriya Oğuz SEÇME

Erciyes Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra aynı üniversitede İktisat Politikası Anabilim dalında başladığı yüksek lisans programını tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Finans ABD dalında doktora programına başlamıştır. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Finans kürsüsünde doktor unvanını kazanmıştır. Uluslararası Finans, Finansal Ekonometri, Sermaye Piyasaları, Finansal Entegrasyon konularında çalışmalar yapmaktadır.

 

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Gökçen EVCİ

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nde 2010 yılında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Socrates - Erasmus öğrenci değişimi programıyla Almanya’nın Kassel Üniversitesi’nde bulundu. 2011/2 YLSY Programı kapsamında İngiltere’de Muhasebe-Finansman alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandı.

 

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Halil İbrahim ZENGİN

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme(İng) Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2010 yılında mezun olarak ikinci lisans eğitimini de tamamladı. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimer Enstitüsü’nde İşletme Anabilim Dalı'nda yüksek lisansına devam ederken 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Çek Cumhuriyeti - Mendel Üniversitesi'nde erasmus öğrencisi olarak yüksek lisans eğitimi aldı. 2009 yılından itibaren Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta, Sorumluluk Muhasebesi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Başabaş Analizleri gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Vedat DEMİRKOL

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme(burslu) bölümünde 2007 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Yalova Üniversitesi İşletme Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimi halen devam etmektedir. 2009 Şubat ayından itibaren Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde Muhasebe- Finansman Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta, Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Denetim Standartları konularında çalışmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


Arş. Gör. Zafer AY

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Finansman Anabilim dalında başladığı yüksek lisans programını 2008 yılında tamamlayıp aynı yıl Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Anabilim dalında doktora eğitimine devam etti. 2010 haziran ayında doktora yeterlilik sınavını verip tez aşamasına geçmiştir. 2009 şubat ayında Yalova Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış olup halen devam etmektedir. Finansal muhasebe, uluslararası muhasebe ve denetim konularında çalışmalar yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI


 


TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Hümeyra YILMAZ

Fatih Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nden 2016 yılında mezun olarak ikinci lisans eğitimini tamamladı. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2016 Nisan itibariyle Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Geniş CV | Yayınlar | İletişim

sayfa başına dön...


© 2010 Yalova Üniversitesi | Tüm hakları saklıdır.
CodDes.NET